Shake 賞高達 100%!

以二維碼消費付款,每次搖一搖都有機會全數賺回上次消費!

識得Pay,Shake得賞高達100%獎賞

立即賺取下次消費時使用的獎賞,每個曆月最高可賺港幣500元!

識得 pay,shake 得賞
下次消費,即用獎賞
Pay得多,shake得多!